Välkommen!

Hej!
Nu har höstterminen börjat på Pilkrog. För att vi ska få en så bra start som möjligt hoppas vi att samtliga vårdnadshavare kan närvara vid föräldramötet den 29/8, vi i personalen och i styrelsen vill gärna att vi lyfter alla frågor och åsikter tillsammans så att vi kan få en positiv start tillsammans för era barns skull.
Förskolan planerar att börja använda en app för vårdnadshavare i framtiden för att underlätta kommunikation och delaktighet för föräldrar i verksamheten. Mer info om detta kommer senare.
Kom gärna in i matsalen och ta en titt på det som barnen har döpt till “Restaurang Pilkrog”
// Vi på Pilkrog!