Hej alla Pilkrogsföräldrar!

Tiden tickar på och vi går raskt mot påsklov och andra små röda dagar och ledigheter. Vårterminen är en härlig tid med ljusare dagar, varmare luft och gladare barn och vuxna.
Den innehåller också mycket av undersökningar och analyser för förbättringsarbete för oss personal.
Kurator (Riita) har börjat med att undersöka elevernas sociala arbetsmiljö och trivsel i skolan.
De äldsta barnen på förskolan kommer att intervjuas angående sin trivsel på förskolan. Specialpedagog (Kerstin) har börjat att kartlägga skolans undervisning för eleverna och lärarnas förutsättning för sin undervisning. Förskolans/skolans arbete och undervisning utvärderas och analyseras.
Vi vill också ha in er vårdnadshavares åsikter om skolan/förskolan i Pilkrog. Ni kommer som vanligt att få svara på en enkät som ligger till grund till våra förbättringsområden. Jättebra om, helst alla, fyller i den så att det blir ett tillförlitligt resultat. Återkommer om enkäten senare.
Allt detta och lite därtill arbetar vi med på våra studiedagar under våren.
Den första studiedagen är den 30 mars då hela Pilkrog är stängt. Den andra studiedagen är den 29 maj, även då är hela Pilkrog stängt. Om man absolut inte kan ordna sin barnomsorg dessa dagar hör man av sig till mig, så kan vi sätta in vikarie.

Påsklovet infaller v.16 (14-17 april) denna termin och vi vill att alla som har barn på fritids och förskola fyller i sitt omsorgsbehov för v.16 senast den 27 mars. Därefter stänger vi möjligheten att lägga in tider på Infomentor för v. 16. Om ni måste ändra era tider v.16 efter den 27 mars måste ni kontakta barnets/barnens respektive avdelning. Anledningen till att vi gör så här är att vi måste hinna planera personalens ledigheter, lägga personalschema, beställa mat osv innan lovet.

De elever som har rätt till skolskjuts av våra egna bussar kommer att få hem en lapp att fylla i för bussplaneringen inför hösten. Den vill vi ha in senast den 20 mars. Bussgruppen kommer ha ett planeringsmöte, därför är det viktigt att fylla i så gott man kan.

Det är också dags för sommar och semesterplaneringen efter påsk. Ni kommer att få ut en semesterlapp som ska vara tillbaka senast den 24 april. Påminnelse om att Pilkrog har stängt v.29-30 i sommar.

Som traditionen bjuder har vi Pilkrogsdagen i maj och i år infaller dagen den 10 maj. Vi beställer bra väder som vanligt och många glada besökare.

Skolbarnen har en lovdag den 22 maj. Fritids är öppet som vanligt.

Skolavslutningen har vi också som vanligt på torsdagskvällen den 11 juni. Inbjudan och mer info kommer senare. Förskolan har en egen avslutningsfest, datum och tid meddelas senare.

Jag kallar alla vårdnadshavare till ett föräldramöte den 28 april (kallelse kommer senare). Då ska ni få information om hur verksamheten kommer att se ut till hösten. Vi får också höra hur långt framtidstankarna för Pilkrog har kommit, info från styrelsen.

Vänliga hälsningar
Maria Meldemo
Rektor på Pilkrogs friskola

Brev från rektorn