Då vi är trångbodda i våra nuvarande lokaler har ett intensivt arbete med en ev. utbyggnad av Pilkrogs friskola påbörjats. Mer om detta kommer styrelse och rektor att informera om på ett föräldramöte den 28 april. Välkomna! Tid meddelas senare.

Framtidplaner