Under gårdagens årsmöte valdes en ny styrelse för kommande år. Till ny ordförande valdes Frida Björk, vice ordförande Sara Widén Selander, kassör Zandra Arwidsson, sekreterare Linda Bergkvist, vice sekreterare Moa Koskelainen. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Jennifer Johansson, Joakim Andersson samt Elin Hägerstrand. Suppleant är Sara Eriksson. I valberedningen sitter Hanna Meldemo Saverman, Edla Eriksson och Lina Hildebrand.

Vi i styrelsen vill att ni medlemmar och vårdnadshavare ska få inblick i vad vi arbetar med, Därför kommer vi fortsätta förbättra vårt arbete med att förmedla information till er om vad som händer under året. Läs gärna igenom årsberättelsen för 2020/2021 som läggs ut på hemsidan och Tyra. Det har verkligen hänt massor under året! Vi är liten ideell förening men en stor arbetsplats, skolan skapar liv och bidrar till bygdens utveckling.

Att vara medlem i föreningen är frivilligt men väldigt viktigt. Pilkrog friskola drivs av Pilkrog friskola ekonomisk förening, vilken består av föräldrar och medlemmar som strävar efter att skapa en skola som inspirerar till kunskap och där barn/elever känner sig trygga och sedda och får en bra start i livet. Alla kan vara delaktiga på olika nivåer och olika mycket. Men delaktiga medlemmar behövs! Du som redan är medlem i Pilkrog friskola ekonomisk förening – hjälp oss att sprida syftet med vår fina skola och hjälp till att få fler att bli medlemmar!

Som medlem får du även:
-Låna gymnastiksalen gratis.

-Hyra skolbussarna.

Bli medlem:

Medlemsavgiften är 200kr i inträdesavgift, därefter 50kr/år.
Betala via Swish -Swisha till 123 063 06 73. Märk betalningen med MEDLEM + Ditt Förnamn Efternamn + mejladress.
Betala via bankgiro – Sätt in medlemsavgift till bankgiro 5416-5782. Märk betalningen med MEDLEM + Ditt Förnamn Efternamn + mejladress.

Väl mött!

Styrelsen,
genom Frida Björk

Hälsningar från årsmötet!