Aktuellt

Från och med höstterminen 2017 blir vi en F-4 skola!

Om du är intresserad eller har frågor så är du välkommen att kontakta rektor tillika förskolechef Maria Meldemo.

Snart är det dags för Pilkrogsdagen! Varmt Välkomna!!

PILKROGSDAGSAFFISCH