Personal

Maria Meldemo, Rektor tillika förskolechef, Förskollärare/Fritidspedagog

rektor@pilkrog.se

Korpen
Patric Saverman Meldemo, Lärare (föräldraledig)
patric@pilkrog.se
Annika Waldén, Lärare
Hanna Saverman Meldemo, Förskollärare
Linn Hammarbäck, pedagogisk resurs
Ugglans fritids
Katarina Furst, fritidsansvarig
Pilfinken
Maria Fihlén, Förskollärare (föräldraledig)
Magnus Pettersson, Barnskötare
Anette Engberg, Barnskötare
Blåmesen
Ann Fredriksson, Barnskötare
Lena Häljestig, Barnskötare
Pilkrogs Restaurang
Maria Jansson, köksansvarig samt arbetar i barngrupp
Lotta Eriksson, köksansvarig samt arbetar i barngrupp

lotta@pilkrog.se