Personal

Maria Meldemo, Rektor tillika förskolechef, Förskollärare/Fritidspedagog

rektor@pilkrog.se

Korpen

Patric Saverman, Lärare 1-3

patric@pilkrog.se

 

Anette Engberg, Pedagogisk resurs, Fritids

anette@pilkrog.se

Katarina Furst, Fritids

Pilfinken

Maria Fihlén, Förskollärare (föräldraledig)

mariaf@pilkrog.se

Magnus

 

Blåmesen

Hanna Meldemo, Barnskötare, Äventyrspedagog

hanna@pilkrog.se 

Ann Fredriksson, Barnskötare

ann@pilkrog.se

Lovisa Rapp

Lena Häljestig

 

Pilkrogs Restaurang

Maria Jansson, Kök och skolskjuts

Lotta Eriksson, Kök och skolskjuts