Maria Meldemo, rektor/ förskolechef
rektor@pilkrog.se

Kerstin Andersson, specialpedagog, kerstin@pilkrog.se

Riitta Engdahl Haikonen, kurator, kurator@pilkrog.se

Linda Fintling, skolsköterska, skolskoterska@pilkrog.se

Moa Koskelainen, administrativt/personalfrågor, moa@pilkrog.se

Korpen
Annika Waldén, lärare, annika@pilkrog.se
Jon Sörenson, lärare, jon@pilkrog.se
Kerstin Andersson, förskollärare, kerstin@pilkrog.se
Johanna Innerfors, barnskötare, johanna@pilkrog.se

Ugglan
Patric Saverman Meldemo, lärare, patric@pilkrog.se
Elin Nordblad, lärare, elin@pilkrog.se
Hassan Bahzad, fritids, hassan@pilkrog.se

Lärkan
Katarina Furst, barnskötare, kattis@pilkrog.se
Magnus Pettersson, barnskötare, magnus@pilkrog.se
Anna-Lena Jansson, förskollärare (börjar 15/3-21)

Pilfinken
Rebecka Karlsson, förskollärare, rebecka@pilkrog.se
Sophie Anagrius Durnell, barnskötare, sophie@pilkrog.se
Sophie Sandell, personalförstärkning på Pilfinken, Lärkan och fritids, sophies@pilkrog.se
Lotta Asp, utomhuspedagog, lotta@pilkrog.se

Blåmesen
Eva Ahlström, barnskötare, eva@pilkrog.se
Hanna Saverman Meldemo, stud. förskollärare, hanna@pilkrog.se
Nina Nyberg, barnskötare, nina@pilkrog.se
Lovisa Rapp, lovisa@pilkrog.se
Anita Larsson, anita@pilkrog.se

Busschaufförer
Magnus Pettersson, magnus@pilkrog.se
Sophie Sandell, sophies@pilkrog.se
Anita Larsson, anita@pilkrog.se
Ando Chouteau
Reino Larsson

Pilkrogs restaurang
Maria Jansson, maria@pilkrog.se
Lena Häljestig, lena@pilkrog.se