Personal

Maria Meldemo, Rektor tillika förskolechef, Förskollärare/Fritidspedagog

rektor@pilkrog.se

Korpen

Patric Saverman, Lärare 1-3

patric@pilkrog.se

Kerstin Andersson, Förskollärare/Specialpedagog

kerstin@pilkrog.se

Anette Engberg, Pedagogisk resurs, Fritids

anette@pilkrog.se

Katarina Furst, Fritids

Pilfinken

Maria Fihlén, Förskollärare

mariaf@pilkrog.se

Ellinor Ohlsson, Barnskötare

elli@pilkrog.se

Blåmesen

Hanna Meldemo, Barnskötare, Äventyrspedagog (föräldraledig)

hanna@pilkrog.se 

Ann Fredriksson, Barnskötare

ann@pilkrog.se

Lovisa Rapp

Lena Häljestig

Pilkrogs Restaurang

Maria Jansson, Kök och skolskjuts

Lotta Eriksson, Kök och skolskjuts

 

Birgitta Kings, Ekonomi

Telefonnummer

Personalrum samt rektorsexpedition: 0581-91153

Korpen: 0581-91141

Blåmesen och Pilfinken 0581-91140