Här finner du Pilkrogs friskolas styrande dokument

Styrande dokument:
Avgifter och regler omsorg Pilkrog 2021
Policy för ansökningar till Pilkrogs friskola
Likabehandlingsplan 2019-2020
Rutiner och Riktlinjer skolskjuts

Årsstämma:
Årsberättelse 2021

Systematiskt kvalitetsarbete:
Pilkrogs systematiska kvalitetsarbete är ett arbete som enligt lag har barnens/elevernas utveckling, lärande och välmående i fokus.All personal arbetar under verksamhetsåret enligt de rutiner och underlag som är framtagna, så att verksamheterna dokumenteras kontinuerligt och följs upp och utvecklas enligt skolverket och aktuell forskning.
Systematiskt kvalitetsarbete Pilkrogs friskola förskolan 
Systematiskt kvalitetsarbete Pilkrogs friskola skolan