Pilkrog är en friskola som har stort potential till att fortsätta utvecklas och bli en trygg och stabil grund för allas våra barn. Precis som vi uttrycker i vår vision för Pilkrog –”Vi ser alla barn, vi gör dem redo.”

Alla familjers engagemang och medverkan behövs för att Pilkrogs friskola ska kunna utvecklas och leva vidare. För att Pilkrog ska kunna växa och blomstra behövs föräldrars och frivilliga eldsjälars engagemang. Genom att medverka vid aktiviteter, utbyta erfarenheter och komma med förslag och idéer får du större inblick i hur ditt barns vardag ser ut och hur verksamheten utvecklas tack vare att alla bidrar med sin kunskap. Det ger även ett tillfälle att lära känna andra Pilkrogsfamiljer!

Vi i styrelsen har delat in alla familjer som har barn i Pilkrog i olika grupper. Alla familjer i Pilkrog tillhör minst en grupp. Varje familj väljer själv hur många grupper man vill delta aktivt i.

När en grupp gör en större aktivitet kommer alla familjer att kallas för att hjälpa till, som t.ex. när utemiljögruppen anordnar utestädardag eller innemiljögruppen ordnar storstädning.

Gruppernas arbete sker i samråd med styrelse och personal. Ekonomiansvarig ger budgetramar för gruppernas arbete. Varje grupp har en medlem som är sammankallande och kontaktar övriga i gruppen när saker behövs fixas eller ordna andra aktiviteter. Grupperna bestämmer själva hur ofta man behöver träffas. Behovet ser olika ut för olika grupper och olika tider på året.

De olika grupperna är:

  • Marknadsföringsgrupp
  • Fastighetsgrupp
  • Utemiljögrupp
  • Innemiljögrupp
  • Pilkrogsdagsgrupp
  • Bussgrupp

 

Städning inomhus varje vecka

Man städar ett av husen två gånger i veckan, vilket sker ungefär två gånger per termin. Ju fler föräldrar som anmäler sig till städning ju mer sällan behöver alla städa. Information och städschema delas ut av städansvarig ur styrelsen.

Arbetsdagar

Arbetsdagar innebär att vi ordnar storstädning inomhus två gånger om året då vi träffas en helg eller kväll samt två utestädardagar vår/höst för att kratta och fixa utemiljön.  Att arbeta tillsammans är ett bra sätt att bekanta sig med andra föräldrar, samtidigt som vi hjälper våra barn med en trivsammare miljö. Kan du inte den gemensamma dagen kan du låna nyckel och utföra städningen närhelst du själv kan och vill. Städningen är frivillig.

 

Pilkrog1

Bilder från höststädning

 

VÅR20151

Bilder från vårstädning