Förskola

 Verksamhetsbeskrivning Förskolan

På förskolan går barn i åldern 1-4 år. Vi är indelade i två grupper. På Blåmesen går de yngsta barnen på ca 1-3 år, och på Pilfinken går de äldre barnen som är mellan ca 2.5-4år. Vi på Pilkrog ser till varje barns individuella utveckling och behov. Placering i grupp sker i samråd mellan personal och vårdnadshavare.

Avdelningarna arbetar i regel var för sig, men vi har ofta aktiviteter tillsammans. Här på Pilkrog arbetar vi med små barngrupper för att kunna ge varje enskilt barn det stöd som behövs för att det ska bli sett och hört. På så vis kan vi möta och utmana barnen på deras egen utvecklingsnivå och utefter deras intressen. Detta följer vår vision:

 ”Vi ser alla barn.

Vi gör dem redo.”

 Vårat grundläggande förhållningssätt grundar sig i ICDP. All personal på förskolan har gått eller går utbildning i detta. För information om vad ICDP är och vad det innebär, se länk nedan.

 

http://www.icdp.se/

I Pilkrog har vi fantastiska omgivningar och nära till skog och natur. Förskolans utflykter går ofta till tipin i skogen. Vi ser till att vara ute med barngruppen minst en gång varje dag. Därmed kommer även utomhuspedagogik naturligt in i vår verksamhet.