På Pilkrogs friskola har vi en förskoleklass där förskolans 5-årsgrupp är integrerad. Förskoleklassen och 5-årsgruppen hittar ni i Ugglanhuset. Efter skoldagens slut är det fritids för 5-åringar, förskoleklass och årskurs 1 i samma lokaler.

I skolan erbjuder vi för närvarande årskurserna 1-5. Dessa årskurser finns i Korpenhuset. Efter skoldagens slut är det fritids för årskurs 2-5 i samma lokaler.