Femårsgrupp, förskoleklass och årskurs 1 går i det huset som kallas Korpen medan årskurs 2-5 har sin hemvist i Ugglanhuset.

Fritidshemmet är organiserat på följande sätt: Femårsgrupp, förskoleklass och årskurs 1 går på Korpen medan årskurs 3-5 går på Ugglan.

Skolan erbjuder för närvarande årskurserna 1-5. Till höstterminen -21 kommer även årskurs 6 bedrivas på Pilkrogs friskola.