5 – års grupp/ Förskoleklass, Årskurs 1-3

I Korpenhuset finns 5-årsgrupp/förskoleklass med förskolläraren/specialpedagogen Kerstin Andersson samt årskurserna 1,2 och 3 med läraren Patric Saverman. Vi arbetar tillsammans på fredagar då vi har utedag. Även vid andra tillfällen samlas vi och har exempelvis gemensamma projektarbeten och sångsamlingar.

Vi har gemensamma raster samt samma start och sluttider. Förskoleklassen och skolan har rätt till skolskjuts på morgon och eftermiddag.

I 5-årsgruppen/förskoleklassen har leken stor plats i verksamheten. 6-åringarna har arbetstund vid minst ett tillfälle per dag, även 5-åringarna, men för dem är det fritt att välja lek istället. 5-åringarna är inskrivna i förskolan fortfarande trots att de vistas i skolans lokaler.

Under läsåret 2015/2016 arbetade vi med global inriktning på hela skolan. Vi kallade temat för ”Världen”. Vi introducerade varje världsdel genom en gemensam samling där vi på låtsas färdades till en världsdel med exempelvis flygplan eller flygande matta och upplevde något av det som är kännetecknande för varje världsdel. Varje verksamhet arbetade sedan med den aktuella världsdelen utifrån barnens intressen, nyfikenhet och förutsättningar.

Under nuvarande läsår 2016/2017 arbetar vi med temat Människan på hela skolan.

Till höstterminen 2017 kommer vi att bli en F-4 skola.

DSC_1287

 DSC_1297