Fritids

Vi erbjuder morgonfritids på Blåmesen från klockan 06:00-7:45 för skolbarn i Pilkrogs friskola men även för barn som har sin skolgång på annan ort. Frukosten serveras mellan 6:45-7:30.

När skolan slutar för dagen, öppnar fritids igen och då i lokalerna på Korpen. Mellanmål serveras under eftermiddagen, antingen ute, i restaurangen eller på Korpen beroende på vilka aktiviteter som pågår för dagen. De barn som har längre vistelsetid erbjuds även en frukt under sen eftermiddag.

På Korpen befinner vi oss fram till stängning kl 18. Vissa dagar kan dagen avslutas i andra lokaler men då finns det alltid angivet.

Vad gör vi om dagarna då?

På Korpen utgår vi från läroplanens (Lgr11) värdegrund, mål och riktlinjer.

Barnen hos oss har stort inflytande över de aktiviteter vi har. Vi har gjort en planering som löper under veckan men för att tillämpa en meningsfull och kul vistelse så är vi inte främmande för att gå ifrån den då vi alltid har barnens intresse och önskemål i fokus.

Exempel på aktiviteter i vår planering kan vara; gympasalen, pedagogisk IT, skapande och utomhusaktiviteter. Förutom de små utflykterna vi gör i vår närmaste miljö, skogen så planerar vi även en eller ett par mer omfattande utflykter per termin. Allt för att möta barnens önskemål och intresse och i relation till läroplanen.

På fritids arbetar Kerstin, Anette, Katarina och Edla.