Hej!

På avdelningen Blåmesen finns de yngsta barnen på Pilkrog som är mellan 1–2 år. Vi som arbetar här heter Lovisa, Nina, Anita och Hanna. Det viktigaste för oss som jobbar här är att barnen som vistas hos oss känner sig trygga och att de känner glädje över att vara här och i sitt lärande. Vi arbetar med samtliga ämnesområden i förskolans läroplan (Lpfö18) och utgår mycket ifrån barnens egen lek och utforskande. För att underlätta de yngsta barnens kommunikation och möjligheter att påverka verksamheten använder vi oss utan tecken som stöd och bildstöd.

Förskolan och fritids öppnar alltid på Blåmesen så att de yngsta barnen inte ska behöva gå till en annan avdelning och vi prioriterar i högsta grad att känd personal finns på avdelningen. Dagens fasta punkter är frukost 6:30 – 7:30, frukt 8:30, lunch 10:30, mellanmål 13:30 samt frukt igen kl. 16:00. Tiden mellan dessa används till mycket utevistelse (minst en gång om dagen är vi ute), musik, språk, matematik, rörelse och lek. Gärna integrerat i årets tema som är Babblarna.

Vi tror att de yngsta barnen är mycket kompetenta och vi lär oss utav varandra varje dag.

Välkomna till oss!

Mvh,

Lovisa, Nina, Anita och Hanna