Blåmesen

Blåmesen är avdelningen för de minsta förskolebarnen. Vi tycker att det är viktigt att små barn känner trygghet på förskolan, så det är något vi lägger stor vikt vid i den dagliga verksamheten. Tack vare detta lägger vi även fokus på att kända ansikten ska finnas på Blåmesen vid t.ex. sjukdom eller ledighet bland personalen.

Vårt mål för dig som förälder är att du ska känna dig trygg med att vi har goda rutiner för sövning, blöjbyten samt matsituationen. Vi strävar efter att vara noggranna med att du som förälder får information om hur ditt barns dag har varit.

Vi arbetar med att barnen ska få gradvis ökat inflytande utefter mognadsnivå och känna meningsfullhet i att vara på förskolan. Alla barn på Pilkrogs förskola ska bli sedda under dagen och känna glädje under tiden de vistas här.

På Blåmesen arbetar Ann och Lena.

SAMSUNG CAMERA PICTURES