Pilfinken

Pilfinken är avdelningen för de äldre förskolebarnen. Vi lägger stor vikt med att barnen ska känna trygghet i den dagliga verksamheten. Bland annat att kända ansikten ska finnas på Pilfinken, även vid t.ex. sjukdom eller ledighet bland personalen.

Vi strävar efter att vara noggranna med att du som förälder får information om hur ditt barns dag har varit. Plattformen InfoMentor använder vi oss av som en del av kommunikationen mellan förskola och hem.

På Pilfinken så arbetar vi efter att barnen ska känna att de har inflytande och kunna vara med att påverka sin tid på förskolan. Alla barn på Pilkrogs förskola ska bli sedda under dagen och känna glädje under tiden de vistas här. Genom att vara nyfikna, medforskande pedagoger så skapar vi tillsammans med barnen, en vardag där vi lär av varandra. Skapandet har varit en stor del av verksamheten på Pilfinken, med b.l.a. smörtillverkning, torka vindruvor, stöpa ljus m.m.

Vi anser att om fler sinnen aktiveras, med exempelvis att man får känna, lukta och smaka gör att inlärningen och upplevelsen blir starkare.

 

Senast överförda