Senast överförda

Välkommen till Pilfinken!

Hos oss på Pilfinken vistas just nu 14 barn i åldrarna 2-3 år.

Vi som arbetar här heter Nina, Magnus, Eva, Sophie och Kerstin.

Vi tar vara på möjligheten att vistas i skogen, minst en dag i veckan och att ha lekar och aktiviteter i idrottshallen en dag /vecka.

Vårt mål är att alla barn vistas ute minst en gång per dag men oftast fler gånger. När det gäller utevistelse försöker vi ge dem möjlighet att få känna efter själva vad de vill göra, stanna inne och leka eller gå ut. Det har visat sig skapa större lugn och ro i gruppen.

Utifrån förutsättningar gör vi gynnsamma gruppindelningar under delar av dagen för att kunna utgå från deras behov och utvecklingsområden.

Barnen har möjlighet till inflytande genom att de kan påverka sin vardag på Pilfinken utifrån egna val av aktiviteter som de dels tar egna initiativ till och av aktiviteter som vi erbjuder dem.

Vi använder stödtecken och bildstöd till viss del i verksamheten.

Det här verksamhetsåret 2019-2020 har vi temat ”Jag och min kropp” som löper som en röd tråd under året. I höstas fokuserade vi på barnens identiteter, vi gjorde familje – tavlor av pinnar från skogen och en närvarotavla där barnen uppmärksammas varje dag! Barnen har också blädder-bilder på sig och sin familj och andra nära och kära personer eller ting på varsin plats på väggen i deras höjd. De visar med stolthet sig själva och sina familjer m.m. för varandra och oss personal. Under hösten fortsatte vi att jobba med kroppsdelar och dess namn, genom lekar, aktiviteter, filmer och böcker.

Just nu fokuserar vi på våra sinnen, smak, hörsel, lukt, syn och känsel. Slutligen kommer vi att lära oss mer om känslor, vilka känslor kan man ha, vilka ord använder vi och hur visar vi dem. Vi har Tummen som är en sagofigur med oss i våra aktiviteter och lekar, Tummen vill också lära sig om kroppen.

Det viktigaste är dock leken på Pilfinken. I leken skapas och utvecklas relationer, samspel, språk, empati och mycket annat. Vi som arbetar på Pilfinken vägleder barnet in i leken genom att delta själva i leken, träna på att ge och ta, vänta på sin tur m.m.

Hälsningar från oss på Pilfinken!