Pilfinken

Pilfinken är avdelningen för de äldre förskolebarnen. Vi tycker att det är viktigt att små barn känner trygghet på förskolan, så det är något vi lägger stor vikt vid i den dagliga verksamheten även med de äldre förskolebarnen. Vi lägger fokus på att kända ansikten ska finnas på Pilfinken vid t.ex. sjukdom eller ledighet bland personalen.

Vi vill att du som förälder ska känna dig trygg med att vi har goda rutiner vid matsituationen och i de pedagogiska aktiviteterna. Vi strävar efter att vara noggranna med att du som förälder får information om hur ditt barns dag har varit. Under vårterminen 2016 kommer vi att börja använda plattformen InfoMentor som en del av kommunikationen mellan förskola och hem.

Vi arbetar med att barnen ska få gradvis ökat inflytande utefter mognadsnivå och känna meningsfullhet i att vara på förskolan. Alla barn på Pilkrogs förskola ska bli sedda under dagen och känna glädje under tiden de vistas här.

På Pilfinken arbetar Ellinor och Maria F.

 

Senast överförda