Läsåret/ Verksamhetsåret 2019/2020

Höstterminen
Skolan börjar tisdagen 20 augusti och slutar torsdagen 19 december

Vårterminen
Skolan börjar onsdagen 8 januari och slutar fredagen 12 juni

Lovdagar höstterminen 2019 för skolan:
28 oktober – 1 november (läslov)

Lovdagar vårterminen 2020 för skolan:
17 februari – 21 februari (sportlov)
14 april – 17 april (påsklov)
22 maj (klämdag)

Studiedagar höstterminen 2019 som gäller både för skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd:
onsdagen 18 september
fredagen 6 december

Studiedagar vårterminen 2020 som gäller för både skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd:
30 mars studiedag för hela Pilkrog
29 maj studiedag för hela Pilkrog
Skolavslutning den 12 juni

Vid studiedagar för all personal önskar vi att ni i första hand löser ert omsorgsbehov själva. Om ni inte har möjlighet att ordna detta så meddelar ni personalen skriftligt senast två veckor innan studiedagen så vi har möjlighet att sätta in vikarie.

Läsårstider 2020-2021
Höstterminen 2020
18 augusti Terminsstart
21 september Studiedag
26 oktober- 30 oktober Läslov
8 december Studiedag
22 december Terminsavslutning
Vårterminen 2021
11 januari Studiedag (ej förskola)
12 januari Terminsstart
22 februari-
26 februari
Sportlov
17 mars Studiedag
6 april-
9 april
Påsklov
27 maj Studiedag
11 juni Skolavslutning