Läsåret/ Verksamhetsåret 2019/2020

Höstterminen
Skolan börjar tisdagen 20 augusti och slutar torsdagen 19 december

Vårterminen
Skolan börjar onsdagen 8 januari och slutar fredagen 12 juni

Lovdagar höstterminen 2019 för skolan
28 oktober – 1 november (läslov)

Lovdagar vårterminen 2020 för skolan
17 februari – 21 februari (sportlov)
14 april – 17 april (påsklov)
22 maj (klämdag)

Studiedagar höstterminen 2019 som gäller både för skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd.
onsdagen 18 september
fredagen 6 december

Studiedagar vårterminen 2020 som gäller för både skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd.

Ej fastlagda än

Vid studiedagar för all personal önskar vi att ni i första hand löser ert omsorgsbehov själva. Om ni inte har möjlighet att ordna detta så meddelar ni personalen skriftligt senast två veckor innan studiedagen så vi har möjlighet att sätta in vikarie.