Kalendarium

Läsåret/verksamhetsåret 2017/2018
Höstterminen
Skolan börjar onsdagen den 16 augusti och slutar onsdagen den 20 december.
Vårterminen
Skolan börjar den 9 januari och slutar den 13 juni.
Lovdagar höstterminen 2017 för skolan
30 oktober – 3 november (läslov)
Lovdagar vårterminen 2018 för skolan
19 februari – 23 februari (sportlov)
3 april – 6 april (påsklov)
30 april (klämdag)
11 maj (klämdag)
Studiedagar höstterminen 2017 som gäller både för skolan/fritids och förskolan då hela verksamheten är stängd
måndag den 18 september
onsdag den 6 december
Studiedagar vårterminen 2018 gäller både för skolan/fritids och förskolan då hela verksamheten är stängd
onsdag den 14 mars
fredag den 25 maj
Vid studiedagar för all personal önskar vi att ni i första hand löser ert omsorgsbehov själva. Om ni inte har möjlighet att ordna detta så meddelar ni personalen skriftligt senast två veckor innan studiedagen så vi har möjlighet att sätta in vikarie.
Läsåret/ Verksamhetsåret 2018/2019
Höstterminen
Skolan börjar måndagen den 20 augusti och slutar torsdagen den 20 december
Vårterminen
Skolan börjar tisdagen den 8 januari och slutar fredagen den 14 juni.
Lovdagar höstterminen 2018 för skolan
29 oktober – 2 november (läslov)
Lovdagar Vårterminen 2019 för skolan
18 februari – 22 februari (sportlov)
23 april – 26 april (påsklov)
31 maj (klämdag)
7 juni (klämdag)
Studiedagar höstterminen 2018 som gäller både för skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd.
Onsdag den 19 september
fredag den 7 december
Studiedagar vårterminen 2019 som gäller för både skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd.

Ej fastlagda än