Kalendarium

Läsåret/verksamhetsåret 2018/2019

Höstterminen
Skolan börjar måndagen 20 augusti och slutar torsdagen 20 december.

Vårterminen
Skolan börjar den tisdagen 8 januari och slutar fredagen 14 juni.

Lovdagar höstterminen 2018 för skolan
29 oktober – 2 november (läslov)

Lovdagar vårterminen 2019 för skolan
18 februari – 22 februari (sportlov)
23 april – 26 april (påsklov)
31 maj (klämdag)
7 juni (klämdag)

Studiedagar höstterminen 2018 som gäller både för skolan/fritids och förskolan då hela verksamheten är stängd
onsdagen 19 september
fredagen 7 december

Studiedagar vårterminen 2019 gäller både för skolan/fritids och förskolan då hela verksamheten är stängd
måndagen 7 januari*
onsdagen 13 mars
fredagen 24 maj

*7/1 är ej studiedag i förskolan.

Vid studiedagar för all personal önskar vi att ni i första hand löser ert omsorgsbehov själva. Om ni inte har möjlighet att ordna detta så meddelar ni personalen skriftligt senast två veckor innan studiedagen så vi har möjlighet att sätta in vikarie.

Läsåret/ Verksamhetsåret 2019/2020

Höstterminen
Skolan börjar tisdagen 20 augusti och slutar torsdagen 19 december

Vårterminen
Skolan börjar onsdagen 8 januari och slutar fredagen 12 juni.

Lovdagar höstterminen 2019 för skolan
28 oktober – 1 november (läslov)

Lovdagar vårterminen 2020 för skolan
17 februari – 21 februari (sportlov)
14 april – 17 april (påsklov)
22 maj (klämdag)

Studiedagar höstterminen 2019 som gäller både för skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd.
onsdagen 18 september
fredagen 6 december

Studiedagar vårterminen 2020 som gäller för både skola/fritids och förskola då hela verksamheten är stängd.

Ej fastlagda än