Läsåret/ Verksamhetsåret 2020/2021

 

 

Höstterminen 2020
18 augusti Terminsstart
21 september Studiedag
26 oktober- 30 oktober Läslov
8 december Studiedag
22 december Terminsavslutning
Vårterminen 2021
11 januari Studiedag (ej förskola)
12 januari Terminsstart
22 februari-
26 februari
Sportlov
17 mars Studiedag
6 april-
9 april
Påsklov
27 maj Studiedag
11 juni Skolavslutning