Styrelsen för Pilkrogs friskolas ekonomiska förening.

Styrelsen nås via: styrelsen@pilkrog.se
För ekonomifrågor: ekonomi@pilkrog.se

Ordförande: Sara Widén Selander – Anställningar, inspektioner/egenkontroller, vice kassör
Vice ordförande: Frida Björk – Utemiljö, information/hemsida.
Kassör: Zandra Arwidsson – Ekonomiansvarig
Sekreterare: Linda Bergkvist – Protokoll, marknadsföring, skolskjuts
Vice sekreterare: Angelica Skålberg – Städ, ansökningar
Ledamot: Sara Eriksson – Innemiljö/trivsel, städ, skolskjuts
Ledamot: Moa Koskelainen – Skolchef, personalansvarig
Ledamot: Jennifer Johansson – Ansökningar
Ledamot: Lina Aronsson – Innemiljö
Suppleant: Lottie Stark – Skolskjuts
Suppleant: Ida Nordström – Innemiljö och hemsida