Styrelsen för Pilkrogs friskolas ekonomiska förening.

Pilkrogs friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna. Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge rektor och personal bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våran skola, förskola och på fritids.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och inom de områden vi har utökat ansvar inom. Styrelsemedlemmar väljs för 1 respektive 2 år i taget vid årsmötet som hålls på hösten.

Styrelsen nås via: styrelsen@pilkrog.se
För ekonomifrågor: ekonomi@pilkrog.se

Ordförande: Sara Widén Selander
Vice ordförande: Frida Björk
Kassör: Zandra Arwidsson
Sekreterare: Linda Bergkvist
Vice sekreterare: Lina Gill Vidfelt
Ledamot: Lena Thybeck
Ledamot: Moa Koskelainen
Ledamot: Jennifer Johansson
Ledamot: Lina Aronsson
Suppleant: Sara Eriksson