Styrelsen för Pilkrogs friskolas ekonomiska förening.

Pilkrogs friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna. Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge rektor och personal bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våran skola, förskola och på fritids.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och inom de områden vi har utökat ansvar inom. Styrelsemedlemmar väljs för 1 respektive 2 år i taget vid årsmötet som hålls på hösten.

Styrelsen nås via: styrelsen@pilkrog.se
För ekonomifrågor: ekonomi@pilkrog.se

Ordförande: Sara Widén Selander – Anställningar, inspektioner/egenkontroller, vice kassör
Vice ordförande: Frida Björk – Utemiljö, information/hemsida.
Kassör: Zandra Arwidsson – Ekonomiansvarig
Sekreterare: Linda Bergkvist – Protokoll, marknadsföring, skolskjuts
Vice sekreterare: Angelica Skålberg – Städ, ansökningar
Ledamot: Sara Eriksson – Innemiljö/trivsel, städ, skolskjuts
Ledamot: Moa Koskelainen – Skolchef, personalansvarig
Ledamot: Jennifer Johansson – Ansökningar
Ledamot: Lina Aronsson – Innemiljö
Suppleant: Lottie Stark – Skolskjuts
Suppleant: Ida Nordström – Innemiljö och hemsida