Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen för Pilkrogs friskola ek.förening

E-post som skickas till styrelse@pilkrog.se går till samtliga styrelseledamöter.

Ordförande: Angelica Andersson

E-post: angelica-andersson2011@live.se

Tel: 073-803 87 64

Vice ordförande: Sara Widén Selander

E-post: sara_widen@hotmail.com

Tel: 073-998 23 15

Sekreterare: Linda Bergqvist

E-post: lindelinda@hotmail.com

Tel: 070-352 70 69

Ledamot: Sara Eriksson

E-post: sara.gmossen@hotmail.com

Tel: 070-928 73 20

Ledamot: Per Karlsson

E-post: lisselboda698@hotmail.com

Tel: 070-631 45 71

Ledamot: Minna Sundblad

E-post: puddingminna@hotmail.com

Tel: 070-456 62 10

Suppleant: Lottie Stark

E-post: lottie_stark@hotmail.com

Tel: 070-223 53 95

Ekonomi: Birgitta Kings

E-post: bi.kings@hotmail.se

Tel: 073-097 62 70

 

 

DSC_1161

 Per, Linda, Sara S, Sara E & Angelica