Styrelsen

Styrelseledamöternas ansvarsområden.
Ansvarsområden är uppdelade mellan styrelseledamöterna utifrån Pilkrogs friskola ekonomiska förenings besluts- och delegationsordning.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen för Pilkrogs friskola ek.förening
E-post som skickas till styrelse@pilkrog.se går till samtliga styrelseledamöter.

Vice ordförande: Sara Widén Selander  –  Anställningar, inspektioner och egenkontroller

E-post: sara_widen@hotmail.com

Tel: 073-998 23 15

Sekreterare: Linda Bergqvist  –  Protokoll och marknadsföring

E-post: lindelinda@hotmail.com

Tel: 070-352 70 69

Vice Sekreterare: Sara Eriksson  –  Städansvarig, innemiljö och trivsel

E-post: sara.gmossen@hotmail.com

Tel: 070-928 73 20

Ledamot: Hannah Netzel Bjunge  –  Fastigheter och kök

Ledamot: Moa Koskelainen  –  Personal och utemiljö

Ledamot: Angelika Skålberg  –  Innemiljö och städansvarig

Kassör: Zandra Arwidsson  –  Ekonomi

Suppleant: Lottie Stark  –  Skolskjuts

Suppleant: Ida Nordström  –  Innemiljöansvarig och hemsida

Suppleant: Jennifer Johansson  –  Trivsel

 

Firmatecknare:

Två ur styrelsen

Firmatecknare ansvarar för försäkringar, avtal och bidragsansökningar gällande den ekonomiska föreningen.