Hyr våra minibussar

Information Om bussarna:
Renault Trafic
Plats för nio personer

Drivmedel: Diesel

Medlemskap: För att få hyra bussarna måste den som tecknar hyresavtalet vara medlem i Pilkrogs Friskola ek. förening.

Avgiften är 200:- Av styrelsen godkända föreningar och organisationer kan också hyra bussarna.

Kostnaden för att hyra minibussarna är 999kr/dygn exkl. bensin.

Bokning:

Bussarna bokas via:

Jennifer Johansson
tel. 076-1032413

Jonny Johansson
tel. 070-2884059

Kalle Selander
tel. 070-392 8459

Bussarna måste bokas senast 24 timmar innan uthyrningstillfället.

Bussarna kan endast bokas under helger och lov.

Praktiskt: Nycklarna till bussarna avhämtas hos resp. bokningsansvarig och hämtning av bussarna sker lämpligast efter kl. 18, vardagar och när som helst på helger och lov. För att få hämta nyckel och buss måste uthyrningsavtal vara ifyllt och klart.

Körjournalen skall fyllas i vid bussarnas avhämtning resp. återlämnande.

Bussarna skall återlämnas på anvisad plats.

Glöm inte att återlämna nycklarna direkt efter uthyrningen!
Gällande regler och överenskommelser:

  •  Vara fullt ansvarig för bussen från det att du erhållit nyckeln till dess att du återlämnat den.

  • Vid vållande av olycka eller skada betala självrisk samt andra eventuella kostnader som uppkommit i och med skadan. Bussen är helförsäkrad.

  • Betala eventuella parkeringsböter och alla andra avgifter som uppkommit i samband med användande av bussen.

  • Återlämna bussen välstädad.

  • Inte röka och heller inte medföra pälsdjur i bussen.

  • Kontrollera bussen med avseende på eventuella skador eller brister och meddela dessa till angivna kontaktpersoner innan användandet.

  • Fylla i körjournalen före och efter avslutad körning.

  • Fäll upp skolbusskjultarna.