Pilkrogs skola/förskola och fritids drivs av Pilkrogs Friskola Ekonomisk Förening i samarbete med Lindesbergs kommun. Föreningen erhåller bidrag från Lindesbergs kommun samt övriga kommuner vars skolpliktiga barn väljer att få sin utbildning i Pilkrogs Friskola eller gå på förskola/fritids. Bidragen från kommunerna står tyvärr inte i relation med de verkliga kostnaderna som föreningen har. Därför behöver Dig som hjälper till att stödja föreningen med Ditt medlemskap

Tänk på att Du inte behöver ha barn i skolan eller förskolan för att vara medlem.

Hjälp föreningen att överleva. Låt våra barn gå i skola i sin närmiljö! Bli medlem i Pilkrogs Friskola Ekonomisk Förening.

Ja, jag vill stödja föreningen och ansöker härmed om att bli medlem i Pilkrogs friskola ekonomisk förening. Medlemsavgiften är 200:- i inträdesavgift, därefter 50:-/per år. Varje medlem har efter betalning en rösträtt vid årsmöten eller andra skriftligen kallade möten.

Ansökan om medlemskap i Pilkrogs friskola ekonomiska förening