Om oss

Hej och Välkommen!!

Vi är en mysig liten byskola på landet ca 15 minuters resväg från Lindesberg. Vi bedriver förskola, skola och skolbarnomsorg för åldrarna 1-10 år. Pilkrog drivs av en ekonomisk förening med föräldrarstyrelse som är icke vinstdrivade. Det betyder att all vinst används direkt i verksamheten och till fördel för barnen och deras vistelse. Vi har fri skolskjuts med egna fina bussar och kunniga chaufförer.

Med små barngrupper, kompetent personal och närheten till naturen får barnen en lugn och trygg start i livet och en bra grund inför framtiden. Personal och föräldrar har chansen att utveckla ett bra samarbete och du har som förälder stor möjlighet att påverka ditt barns skolgång och skolmiljö.

Barnen får mat från Lindegårdens Världshus, genuin husmanskost lagad från grunden.

Pilkrogs Friskola är en ekonomisk förening (som drivs av en styrelse som väljs varje år i föreningsstämman) samt av andra frivilliga krafter.

Friskolan har barn och elever i åldrarna 1 till 10-årsåldern vilket innebär att Ert barn dagligen får en unik chans att träffa och lära sig samspela med äldre och yngre barn.

Att vara medlem i friskolan betyder att Du kan vara med och påverka Ditt barns vistelse på förskolan. Du får full insyn i barnens vardag och Du har en nära kontakt med personalen.

Medlemskap i föreningen krävs ej för att ditt barn ska få gå i skolan/förskolan.

Vi verkar också för att driva skolan på ett miljömedvetet vis. Skolan drivs utan eget vinstintresse -ev vinst går tillbaka till barnen. Vi är också politiskt och religiöst obundna.

Vid platsbrist tillämpas urvalsprincipen. Det ges företräde till boende inom Pilkrogs Friskolas geografiska närhet, hänsyn tas till syskonförtur. I sista hand får anmälningsdatum avgöra.

DSC_0206