Rektor/Förskolechef Maria Meldemo: 076-10 00 313

Blåmesen: 073-802 70 93

Pilfinken: 073-802 70 92

Lärkan: 073-802 70 86

Skolår 3-5/Ugglans fritids: 072-586 74 71

5-årsgrupp/Skolår f-2/Korpens fritids: 073-802 70 91

Landsbygdsbussen: 072-585 90 31

Stadsbussen: 072-450 42 09

Kök: 073-802 70 79

Specialpedagog Kerstin Andersson: 073- 802 70 81

Skolsköterska Linda Fintling: skolskoterska@pilkrog.se

 

SKOLSKJUTS: Ändring av skolskjutstider meddelas i Tyra-appen senast kl. 6.45 samma dag.

FRÅNVAROANMÄLAN: Även sjukdom, annan frånvaro eller schemaändringar meddelas genom Tyra-appen (gäller både skola, fritids och förskola).

Adress:
Pilkrogs friskola
Pilkrog 111
711 94 Lindesberg