Rektor/Förskolechef Maria Meldemo: 076-10 00 313

Blåmesen: 073-802 70 93

Pilfinken: 073-802 70 92

Lärkan: 073-802 70 86

Skolår 3-5/Ugglans fritids: 072-586 74 71

5-årsgrupp/Skolår f-2/Korpens fritids: 073-802 70 91

Landsbygdsbussen: 072-585 90 31

Stadsbussen: 072-450 42 09

Kök: 073-802 70 79

Specialpedagog Kerstin Andersson: 073- 802 70 81

Skolsköterska Linda Fintling: skolskoterska@pilkrog.se

Ändring av skolskjuts meddelas på respektive bussmobil via sms innan kl. 7.00. Alla förändringar när det gäller frånvaro, ändring av vistelsetid måste även meddelas till skol/fritidsmobilen (gäller årskurs 1-5).

För förskolan – förskoleklass anmäls sjukdom/schemaändringar via Infomentor (även gärna med ett sms till respektive verksamhet på grund av att nätet svajar emellanåt).

Adress:
Pilkrogs friskola
Pilkrog 111
711 94 Lindesberg