Kontaktuppgifter

Rektor tillika Förskolechef Maria Meldemo:   076-10 00 313
Rektorn är anträffbar

Måndag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.30
Fredag: 08.00-14.30

 

Skolan: 072-586 74 71
F-klass/fritids: 073-802 70 91
Landsbygdsbussen: 072-585 90 31
Stadsbussen: 072-450 42 09
Kök: 073-802 70 79

Specialpedagog Kerstin Andersson: 073-802 70 81
Är anträffbar

Måndag: 13.30-16.00
Onsdag: 13.30-15.00

Skolsköterska Linda Fintling: skolskoterska@pilkrog.se

 

 

Adress:

Pilkrogs friskola
Pilkrog 111
711 94 Lindesberg

 

 Ändring av skolskjuts meddelas på respektive bussmobil via sms innan kl. 7.00. Alla  förändringar när det gäller frånvaro, ändring av vistelsetid måste även meddelas till skol/fritids mobilen  (gäller 1-4:an).

För förskolan – förskoleklass anmäls sjukdom/schemaändringar via Infomentor (även gärna med ett sms till respektive verksamhet på grund av att nätet svajar emellanåt).