Välkommen till Lärkan!


Hos oss på Lärkan har vi alltid barnen i fokus!
Vårt mål är att alla kompisar ska uppleva stimulerande, trygga, lustfyllda och utvecklande dagar hos oss!

I dagsläget har vi 13 inskrivna barn hos oss och dessa är i åldrarna 3-4 år.
Vi som jobbar på Lärkan är Matilda Asserholt, Katarina Furst och Sophie Anagrius Durnell.

På Lärkan jobbar vi med ett förhållningssätt som inkluderar öppen kommunikation, vägledande samspel samt att vi utgår från barnens intressen och behov.

Årets tema hos oss i Pilkrog är ”Jag och min kropp” och detta har vi på Lärkan fokus på en dag i veckan som inkluderar både spontana och planerade aktiviteter! På Lärkan belyser vi detta tema utifrån kroppens fysiska funktion, kroppsdelar men också kroppens insida med alltifrån känslor till personlig integritet. Vi har bland annat jobbat utifrån brottsoffermyndighetens känslokort samt utifrån litteratur med fokus på personlig integritet.

Sist med inte minst, hos oss på Lärkan har vi självklart leken i fokus.
Leken är det mest kraftfulla in i lärandet”
Lars Svedberg, forskare


Hälsningar från oss på Lärkan!