Välkommen till Lärkan!

Hos oss på Lärkan har vi alltid barnen i fokus!
Vårt mål är att alla kompisar ska uppleva stimulerande, trygga, lustfyllda och utvecklande dagar hos oss!

I dagsläget har vi 15 inskrivna barn hos oss och dessa är i åldrarna 3-4 år. Vi som jobbar på Lärkan är Matilda Asserholt, Katarina Furst och Magnus Pettersson.

På Lärkan jobbar vi med ett förhållningssätt som inkluderar öppen kommunikation, vägledande samspel samt att vi utgår från barnens intressen och behov.

Sist med inte minst, hos oss på Lärkan värdesätter vi leken och ger den ett stort utrymme! ”Leken är det mest kraftfulla in i lärandet” – Lars Svedberg, forskare.

Hälsningar från oss på Lärkan!