Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Pilkrogs friskola ekonomisk förening 2021/2022

Ordförande Frida Björk

Vice ordförande Sara Widén Selander

Kassör Zandra Arwidsson

Sekreterare Linda Bergkvist
Ledamot Moa Koskelainen
Ledamot Jennifer Johansson
Ledamot Elin Hägerstrand

Ledamot Joakim Andersson


Kontakt: styrelsen@pilkrog.se